Vstupní prohlídka se provádí u každého nově registrovaného klienta. Tato prohlídka je zdarma. 

Sestra zkontroluje zrak a sluch, změří tlak, výšku a váhu. U klientů starších 40 let se měří EKG. 

Dále je pacient vyšetřen lékařem, který s ním projde jeho aktuální zdravotní stav. 

Následně se provedou kompletní odběry krve a moči dle indikace lékaře.

V případě nutnosti dalších odborných vyšetření jsou Vám vystaveny žádanky na další specializovaná vyšetření (neurolog, ortoped, kožní...).

Foto