Všechny naše pobočky poskytují služby v oblasti preventivní péče o zaměstnance, tzv. pracovně-lékařské služby (PLS). Každý zaměstnavatel má povinnost vyslat své zaměstnance ke svému závodnímu lékaři kvůli posouzení zdravotní způsobilosti k práci (vstupní, preventivní a mimořádné prohlídky). Tato povinnost platí při zaměstnávání 1 nebo více zaměstnanců.  Provádíme dohled na pracovišti a školení první pomoci. Zabezpečujeme PLS pro zaměstnavatele v kategoriích I až IV, včetně specializovaných vyšetření (audiometrie, spirometrie, pletysmografie, EKG a EMG) a odborných vyšetření (ORL, RTG).

Foto